Serveis

 Àrea Fiscal-Comptable

 El Departament de Dret Fiscal-Comptable acumula àmplia experiència en el tractament de la problemàtica tributària i comptable dels nostres clients. Això …
+info
Serveis

Àrea de relacions laborals

El Departament de relacions laborals ofereix gestió i assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat …
+info
Serveis

Jurídic i Mercantil

 El departament jurídic assessora en tota classe de processos en matèries civils, penal, contenciós administratiu i mercantils, en totes les seves instàncies …
+info
Serveis

Auditoria

L’auditoria de comptes anuals, al marge de la seva aplicació obligatòria en determinades societats, companyies o empreses declarades d’interès públic, també pot …
+info
Serveis

Reestructuracions empresarials

Un departament dedicat a operacions de reestructuració d’empreses, tant en solvència en processos de deslocalització, concentració i integracions post-adquisició o post-fusió, com …
+info
Serveis

Altres Serveis

És un departament multidisciplinari dedicat a diferents tipus d’especialitzacions, tant empresarials com personals o familiars i comprèn des de planificacions en l’àmbit …
+info
Serveis

RRHH

A través d’aquesta àrea, estructurem els serveis de Consultoria de RRHH per facilitar la creació de valor, a través del Capital Humà. …
+info