09/02/2017 "Expansión": La nova normativa comptable pujarà un 20% les provisions de la banca

9 febrer, 2017

L’exigència regulatòria que més impacte tindrà aquest any per al sector a Europa serà la necessitat d’emetre un alt import de bons amb capacitat d’absorbir potencials pèrdues.