11/01/2017 "Expansión": Clàusules sòl: així tributarà els diners que retornin

11 gener, 2017

La quantitat indegudament deduïda per compra d’habitatge habitual s’afegirà a la quota líquida de l’exercici en què hi va haver sentència o acord