20/02/2017 "El Punt Avui": L’ATC detecta en dos anys 360,4 milions en frau fiscal

20 febrer, 2017

El 40,2% de l’impagament en tributs dels anys 2015 i 2016 correspon a l’impost de transmissions patrimonials. En aquest període s’han embargat 25,3 milions d’euros de comptes corrents.