2022-04-07 PRINCIPALS NOVETATS DE LA CAMPANYA DE RENDA 2021

6 abril, 2022

Principals novetats fiscals de la Campanya de la Renda 2021

“La campanya de la declaració de la Renda 2022 arrenca el pròxim 6 d’abril i conclou el 30 de juny”

            Com tots els abrils, arriba l’hora d’iniciar la crida als nombrosos contribuents per a la realització de la declaració de la Renda de l’any 2021. L’Agència Tributària ja va fer públic el calendari del contribuent per a fer la declaració de la Renda que correspon als ingressos obtinguts en l’exercici 2021. Com és habitual, la Campanya de l’IRPF i Patrimoni de 2021 té dates claus marcades en vermell en l’almanac.

Així mateix, destacarem les novetats per a aquest 2022, com l’alça de l’impost per a les rendes a partir de 200.000 i 300.000 euros i per als patrimonis de més de 10 milions.
Des de quan es pot realitzar la Renda.

Des de quan es pot realitzar la Renda

La campanya de la declaració de la Renda del 2021arrenca el pròxim 6 d’abril i conclou el 30 de juny. Aquells que realitzin la gestió a través del portal web de manera en línia podran fer-los des del primer dia.

Allò que prefereixin fer la Renda per telèfon hauran d’esperar al 5 de maig. Finalment, el termini per a realitzar la declaració de manera presencial comença l’1 de juny.

Novetats de la Campanya de la renda 2021/2022

Les rendes de més de 200.000 i 300.000 euros notaran un augment del seu tram en l’IRPF en tres i dos punts, respectivament.

Una de les novetats és que es redueix les desgravacions dels plans de pensions privats individuals a 2.000 euros com a aportació màxima. Per a la pròxima campanya, ja en 2023, el límit serà de 1.500 euros anuals.

Augmenta un 1% l’Impost sobre el Patrimoni per a aquells patrimonis que siguin superiors a 10 milions d’euros, fins a una mena del 3,5%.

A més, l’Agència Tributària posa l’ull a partir d’enguany en l’operació de criptomonedas, perquè des de juliol de 2021 és obligatori informar sobre aquest tipus d’operacions.

Noves deduccions

Quant al relacionat amb les deduccions, aquesta campanya porta les següents novetats:

En aquest exercici es poden realitzar deduccions per obres destinades a millorar l’eficiència energètica de l’habitatge. Una novetat que s’aplicarà també en les següents campanyes de la Renda. Les deduccions són diferents segons la reforma realitzada i les obres han d’haver estat realitzades a partir del 6 d’octubre de 2021.

Així mateix, és necessari que quedi acreditat mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres. Les deduccions són les següents:

  • Deducció d’un 20% per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració en habitatges que hagin reduït en, almenys, un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració. Aquesta deducció no s’aplicarà en el cas de “la part de l’obra que es realitzi en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni en la part de l’habitatge que afecti una activitat econòmica”. La deducció màxima seran 5.000 €
  • Deducció d’un 40% per obres per a la millora en el consum d’energia primària no renovable realitzades. Màxim 7.500€. Fins al 31 de desembre de 2022.
  • Deducció d’un 60% per obres de rehabilitació energètica realitzades en habitatges del titular d’ús residencial, així com en els seus trasters i places de garatge. Base màxima 5.000 € anuals. Fins al 31 de desembre 2023.
  • En aquest exercici s’inclouen les ajudes concedides per danys personals als afectats per les erupcions volcàniques a l’illa de la Palma. Aquestes ajudes estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a les ajudes excepcionals.

Ingrés Mínim Vital i ERTES

  • Els ERTO es consideren rendiments del treball i han de declarar-se tret que el conjunt de la totalitat del rendiment del treball no aconsegueixi els 22.000€. L’Ingrés Mínim Vital també tributa i cal declarar-lo. Totes les persones que rebin aquesta prestació han de pagar per això l’IRPF.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF