27/03/2017 "Expansión": La recuperació de l'ocupació topa amb la temporalitat

27 març, 2017

El mercat laboral català genera 100.000 nous llocs de treball i encadena tres exercicis a l’alça. No obstant això, la recuperació de llocs de treball es concentra en el sector serveis, principalment en activitats relacionades amb el turisme, el que implica una alta estacionalitat i, per tant, una menor qualitat. L’ocupació en l’administració pública també és determinant