Com actuar si la societat decideix pagar les quotes de l’repta l’administrador o conseller?

30 maig, 2017

En l’àmbit de les Pimes és habitual que el soci que posseeix el control efectiu de la Societat sigui administrador o conseller, veient-se obligat -per aquest sol fet- a donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (d’ara endavant RETA) per cotitzar a la Seguretat Social

Veure contingut íntegre