AEDAF (21/01/2019): LÍMITS PER A L’EXCLUSIÓ DEL RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA DE L’IRPF I RÈGIM SIMPLICAT D’IVA.

22 gener, 2019

Quadre comparatiu en el qual es mostren els límits que operen, en l’exercici 2019, per a l’exclusió del Règim d’Estimació Objectiva en l’IRPF (“Mòduls”) i del Règim Simplificat d’IVA. L’RD-llei 27/2018, de 28 de desembre, ha modificat la Disposició transitòria 32a de la LIRPF i la Disposició Transitòria 13a de la LIVA, prorrogant-se per a 2019, els límits d’exclusió vigents en 2016, 2017 i 2018.

Font : AEDAF (Associació Espanyola d’Assessors Fiscals).

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el departament Fiscal al

 e-mail: fiscal@csassessors.com

Molt atentament,

Imprimeixi en PDF: LIMITS IRPF 2019.CAT