CRITERIS EN ELS AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS, D’ACORD AMB LA INSTRUCCIÓ 1/2017, DE 18 DE GENER DE L’AEAT

20 gener, 2017

Aquesta instrucció intenta aclarir els nous criteris en la concessió de sol·licituds d’ajornaments de deutes tributàries i el procediment en la seva resolució.

Per les dates en les que estem, i a l’espera de realitzar un resum més exhaustiu d’aquesta instrucció, doncs en ell s’introdueixen, entre altres consideracions, el supòsits a tenir en compte en inadmissions, la suficiència de les garanties aportades, els ajornaments de deutors en situació concursal, etc., passen a detallar el que es més urgent i relatiu als ajornaments de l’ IVA repercutit i que ja pertany al període del quart trimestre de l’ IVA de 2016:

Adjuntem PDF amb la informació detallada:

PDF CATALÀ