IBERLEY : (05/03/2019) ” Publicat el Reial decret llei sobre mesures urgents en habitatge, amb la novetat de la vinculació de la renda a l’IPC”

5 març, 2019

Publicat, en el BOE de 5 de març de 2019, el Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer …

DESCARREGA LA NOTÍCIA : IBERLEY