iberley : (30/10/2019) ” EL TC AVALA L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL PER CAUSES OBJECTIVES DAVANT FALTES D’ASSISTÈNCIA JUSTIFICADES PERÒ INTERMITENTS “

31 octubre, 2019

EN LA SEVA ACTUAL REDACCIÓ, L’APARTAT D) …

DESCÀRREGA LA NOTÍCIA : IBERLEY