IMPLICACIONS FISCALS DE LES CLÀUSULES TERRA

10 gener, 2017

IMPLICACIONS FISCALS DERIVADES DE LA DEVOLUCIÓ DE LA CLÀUSULA TERRA. A PROPÒSIT DE LA STJUE DE 21 DE DECEMBRE DE 2016 INTRODUCCIÓ.

La STJUE de 21 de desembre de 2016, dictada en els assumptes acumulats c-154/15, c-307/15 i c-308/15, resol sobre els efectes restitutoris derivats de l’anul·lació de la clàusula terra i ha tornat a posar d’actualitat les qüestions que és puguin plantejar entorn a les implicacions fiscals que poguessin derivar-se de la devolució, per part de les entitats financeres, de les quantitats indegudament pagades pels qui fossin titulars de préstecs hipotecaris que contemplessin aquestes clàusules.

Adjuntem PDF amb la informació detallada:

IMPLICACIONS FISCALS DE LES CLAUSULES TERRA