MESURES PRINCIPALS TRIBUTÀRIES DEL REIAL DECRET-LLEI 3/2016

16 desembre, 2016

MESURES PRINCIPALS TRIBUTÀRIES DEL REIAL DECRET-LLEI 3/2016, DE 2 DE DESEMBRE, PEL QUE S’ADOPTEN MESURES EN L’ÀMBIT TRIBUTARI DIRIGIDES A LA CONSOLIDACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES I ALTRES MESURES URGENTS EN MATÈRIA SOCIAL.

 

Les novetats que s’introdueixen en aquest Reial Decret amplien encara més la distància entre el resultat comptable i la base imposable de tributació; així doncs destaquen aquelles novetats principals en l’àmbit de l’Impost sobre Societats.

 

Així mateix s’introdueixen altres mesures respecte de l’Impost sobre Productes Intermedis, en l’Impost sobre l’Alcohol i Begudes derivades, en l’impost sobre les labors del Tabac, en l’Impost sobre el Patrimoni, en la Llei General Tributària i en la Llei del Cadastre Immobiliari, de les que farem menció del més destacable.

Adjuntem pdf amb la informació detallada.