NOTICIES IMPORTANTS, CLÀUSULES SÒL…!

24 gener, 2017

Publicat  el Decret- llei que regula el mecanisme de reclamació extrajudicial per la devolució de les clàusules sòl

El BOE de 21 de gener pública el Real Decret- Llei 1/2017, de 20 de gener, mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl. Aquesta norma te com objecte, l’establiment de mesures que facilitin la devolució de les quantitats indegudament satisfetes per el consumidor a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl contingudes en contractes de préstec o crèdits garantits amb hipoteca immobiliària. Des de el mateix dia de entrada en vigor (21 de gener de 2017) els consumidors afectats podran presentar les seves reclamacions

RD LLEI 1-2017 CLAUSULES SÓL