NOU MÈTODE DE CÀLCUL DELS PAGAMENTS FRACCIONATS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS (ESPECIALITAT PER A LES EMPRESES QUE LA SEVA XIFRA DE NEGOCI SIGUI IGUAL O SUPERIOR A 10 MILIONS D’EUROS) – DISP. ADICIONAL CATORZENA EN LA LLEI 27/2014 IS).

14 octubre, 2016

Els pagaments fraccionats a realitzar el 20 d’abril, 20 d’ octubre i 20 de desembre s’han modificat a la vista del R.D. Llei 2/2016 de mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic, que ha modificat, amb efecte per als períodes impositius iniciats a partir del dia 1 de gener de 2016, el règim legal dels pagaments fraccionats de l’ Impost sobre Societats.

 

Els requisits són:

Adjuntem PDF amb els requisits detallats.

nou-metode-calcul-is-_catala_