Nou model 232 – Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països i territoris considerats com a paradisos fiscals

30 maig, 2017

Tot i que encara no ha estat aprovat el Projecte d’Ordre que recentment s’ha sotmès a informació pública, l’Agència Tributària està treballant en l’aprovació d’un nou model de declaració informativa (model 232) en el qual s’han d’incloure les operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.
Aquesta informació, que tradicionalment es venia informant en el model 200 de declaració de l’impost sobre societats, s’ha traslladat a aquesta nova declaració, que amplia els supòsits d’operacions que han de ser informades, fet que suposa, lluny de simplificar les obligacions d’informació a les que estan sotmeses els contribuents, un augment de la complexitat i informació a subministrar pels mateixos.
Així, a partir de l’exercici 2016, se suprimeixen els quadres d’informació continguts en el model 200, havent d’incloure aquesta informació, amb una altra informació addicional, en el nou model 232.

Veure contingut íntegre