Amb la nova llei, quines despeses es poden deduir els autònoms?

22 gener, 2018

La nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom va entrar en vigor el passat 26 d’octubre, i ja es van engegar algunes mesures, mentre unes altres ho fan ja des de gener de 2018.

Dins d’aquestes millores, que afecten a 3,6 milions d’autònoms, es contemplen una sèrie de mesures per aclarir la fiscalitat dels autònoms, és a dir, facilitar i determinar de forma exacta la deducció de les despeses derivades de la seva activitat. Aquests canvis modifiquen la regla 5ª de l’apartat 2 de l’article 30 de la llei d’autònoms de 2006, que afegeix despeses vinculades a l’activitat de l’autònom que fins ara eren difícils d’imputar a la seva activitat.

Quan podran deduir-se aquestes despeses?

Des de gener de 2018 els autònoms ja poden deduir-se de forma inequívoca les despeses vinculades a la seva activitat. Tenint en compte que molts autònoms treballen des del seu domicili, això suposarà un canvi positiu, ja que per primera vegada tindran la garantia de poder deduir-se despeses i saber exactament quina quantitat.

Les Següents són les tres despeses que es poden deduir els autònoms amb la nova llei:

1. Deduccions per a autònoms que treballen des de casa

Amb la nova normativa, els autònoms que treballin des del seu domicili podran deduir-se les despeses de subministraments com a aigua, gas, electricitat, telefonia i internet. El càlcul de la deducció resultarà d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total.

Com sabrà Hisenda que el domicili és el lloc de l’activitat?

Al moment d’iniciar l’activitat, cal emplenar el model 037 d’alta d’autònoms a través del com s’especifica el grau d’afectació del domicili on es duu a terme l’activitat. Per tant, l’autònom haurà d’indicar el nombre total de metres quadrats destinats al desenvolupament del treball. És necessari que la proporció indicada sigui la correcta, ja que d’una altra manera podria enfrontar-se a sancions.

Com es realitza el càlcul de la deducció?

Posem un exemple: si l’autònom destinés un 20% del domicili al desenvolupament de la seva activitat, hauria de declarar al model 037 que l’espai de treball que utilitza és de 20 metres quadrats. La quantitat deduïble serà el resultat de calcular el 30% d’aquests metres quadrats, és a dir: un 6%. Per tant, del consum de tots els subministraments (aigua, llum, electricitat, internet, etc.) l’autònom sabrà que podrà deduir-se aquesta quantitat.

2. Deduccions en despeses de manutenció dels autònoms

Fins ara, només era possible que els autònoms es desgravessin les despeses de manutenció que es produïen fora del seu domicili fiscal. Amb la nova llei, els autònoms podran deduir-se despeses en dietes dins de la mateixa localitat on exerceix la seva activitat.

Quines quantitats diàries en dietes es podran deduir els autònoms?

Els autònoms poden deduir-se fins a 26,67 euros en dietes dins del seu municipi; fora del municipi, la quantitat ascendeix als 53,34 euros al dia; i si es produeix a l’estranger, podrà deduir-se fins a 48,08 euros al dia.

Quins requisits cal complir per poder beneficiar-se d’aquestes deduccions?

Les despeses hauran de produir-se sempre en establiments de restauració i hostaleria, utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, en els límits establerts detallats en el punt anterior.

3. Deduccions en primes d’assegurances de cobertura per malaltia dels autònoms

La llei d’autònoms també considera com a despeses deduïbles les primes d’assegurances de cobertura per malaltia de l’autònom, aspecte que ja contemplava la llei de 2006. Aquesta deducció inclou la pròpia cobertura de l’autònom, la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys.

Quina quantitat màxima es podrà deduir?

La normativa estableix que el límit màxim de deducció serà de 500 euros per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment. Com a novetat, amb la llei actual la quantitat deduïble ascendeix a de per persona amb discapacitat.

Per tant, un autònom que tingui despeses en la cobertura sanitària de 4 persones (ell, el seu cònjuge i dos fills) podrà deduir-se fins a 2.000 euros; si algun dels membres té alguna discapacitat, la quantitat podria pujar fins als 3.000 euros.

Aclariment de dubtes i informació:

Per qualsevol aclariment al respecte poden contactar amb el nostre Departament comptable-fiscal (info@csassessors.com).

VERSIÓN IMPRIMIBLE: DESPESES DEDUÏBLES-AUTÒNOMOS REFORMA 2018-CAT