EL PUNT AVUI (15/12/2018): Els lloguers es prorrogaran fins als cinc anys

17 desembre, 2018

El Consell de Ministres aprova un decret que reverteix la reforma de Rajoy. Les despeses de formalització dels contractes les pagarà el propietari, si és persona jurídica.

 

http://www.coleconomistes.cat/ASP/RESUMSPREMSA/El_Punt_Avui17122018_1.pdf