QUE PASSA AMB ELS AUTÒNOMS I EL COVID-19…?

31 març, 2020

Els autònoms sí que poden continuar treballant malgrat l’enduriment de l’Estat d’alarma.

El Govern acaba de publicar una edició extraordinària del BOE en el qual concreta, entre altres coses, que els autònoms poden continuar treballant malgrat l’enduriment de l’estat d’alarma

Aquesta és l’aclariment després del decret d’ahir sobre quines activitats són considerades essencials.

Els autònoms queden fora de l’àmbit d’aplicació: no són treballadors per compte d’altri i no podrien acollir-se al permís retribuït recuperable.

No són assalariats, i com no podrien recuperar aquestes hores ni recuperar aquests cobraments, han de continuar treballant. Això sí, si tenen treballadors, ells sí que hauran de cessar la seva activitat.

El Govern espanyol ha publicat aquest dilluns a la nit una edició extraordinària del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el qual s’aclareix la situació dels autònoms respecte al decret publicat aquest diumenge sobre els treballs considerats essencials i l’activitat dels quals està permesa a partir d’aquest dimarts. En el citat document, el Govern assegura que els treballadors per compte propi, els autònoms, queden fora d’aquesta ampliació de l’estat d’alarma i que, per tant, poden mantenir la seva activitat.

A més, aquest BOE extraordinari deixa clar que l’activitat de sindicats i patronals en matèria de representació també és considerada com a fonamental, alguna cosa que no es va deixar patent en el primer decret. Això és així perquè aquests sindicats i patronals són els encarregats de negociar tots els ERTE que estan en marxa i, en cas de deixar a casa a aquests representants, es descarta la negociació.

Finalment, també s’ha afegit com a annex el document que hauran de portar aquells treballadors que han de continuar treballant com a acreditació que reuneixen totes les condicions per a acudir a la seva activitat laboral sense que les autoritats puguin multar.

 

ANNEX

Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable recogido en el Real Decreto-ley 10/2020

D/D.ª ________________________________, con DNI ___________________, actuando como representante de la empresa/empleador __________________________ (NIF:_____________). Datos de contacto de la empresa/empleador: – Domicilio: _______________________________________ – Teléfono: _______________________________________ – Correo electrónico: _______________________________ Declara responsablemente:

Que D/D.ª ___________________________ con DNI _____________________ es trabajador/a de esta empresa/empleador y reúne las condiciones para no acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020. Para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo.

En ________________________, a ____de ____________de 2020. FDO: _______________________

 

VERSIÓ PER IMPRIMIR

Font: Cadena Ser

Foont: BOE