SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE L’ARTESANIA

12 maig, 2021

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE L’ARTESANIA

L’objectiu de les subvencions per a l’àmbit de l’artesania 2021 és reactivar i dinamitzar el sector artesanal, i promoure la competitivitat i la qualitat d’aquest sector.

1. PROGRAMA PER AL CREIXEMENT I LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA ARTESANA

Objectiu:

Potenciar el creixement i la competitivitat del sector artesanal, donant suport a la seva transformació digital i comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotant-les d’eines per a infraestructures, gestió i processos productius.

Beneficiaris:

Autònoms i empreses que realitzen activitats incloses en el Repertori de famílies d’artesania.

Requisits:

Que la inversió mínima elegible per a tots els costos de les diferents actuacions sigui de 1.000,00 €.

– Per poder optar a la subvenvció s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts a través dels criteris de valoració. Si no s’arriba a ells es consideraran denegats.

– Els projectes subvencionats relacionats amb la transformació digital i la contractació de serveis de consultoria professional s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.

– En el cas dels projectes de transformació digital, han d’estar disponibles obligatòriament en llengua catalana. – En el cas de lloguer o subministraments, el sol·licitant ha de ser titular del corresponent contracte i els establiments s’han d’utilitzar per a la realització d’una activitat inclosa en el Repertori de famílies d’artesania.

– És imprescindible que els projectes estiguin en ple funcionament a partir del 31 de desembre de 2021.

Despeses subvencionables:

Qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:

• Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç online, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.

• Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants) i serveis de branding.

• Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, despeses fixes d’estructura (com lloguers i subministres) i adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

I qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents, amb excepció de:

• Sous i salaris

• Amortitzacions i rentings

• Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, dietes, hotels, etc.

• Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.

• Les despeses establertes a la base 5 de l’annex 1 – bases generals – com a no subvencionables.

Quantia de la subvenció:

Fins al 100% del cost de les accions elegibles, amb un màxim de 2.000 euros. Aquest import màxim es pot canviar en funció de la disponibilitat pressupostària de la convocatòria.

2. PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN L’ÀMBIT DE L’ARTESANIA

Objectiu

a) Promoure l’establiment d’activitats artesanals úniques. Aconseguir l’obertura de locals buits, en zones definides i determinades, perquè es converteixin en un pols d’activitat econòmica. Potenciar l’activitat econòmica i l’ocupació de l’àrea definida. Potenciar i atraure aquesta oferta que singularitza el municipi.

b) Fires de prestigi i mercat d’artesania a Catalunya. Beneficiaris els municipis i els seus organismes públics adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Requisits:

Àmbit 1: suport als municipis per a la recuperació de locals buits a través d’activitats artesanals.

· El sol·licitant haurà de presentar un informe acreditatiu de la necessitat d’actuació.

· La inversió mínima elegible ha de ser de 3.000,00 euros.

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de fires i fires-mercat d’Artesania

· L’entitat sol·licitant ha de ser l’organitzadora de la fira o mercat just.

· Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o mercat just

· Els expositors amb domicili social a Catalunya han de tenir la llicència d’artesà i el distintiu del producte D’A.

· La fira o fira ha d’estar inscrita en el registre d’activitats firals del Departament d’Empresa i Coneixement.

Despeses subvencionables:

Àmbit 1:

• Pla estratègic i diagnosi de la zona a recuperar del municipi.

• Definició de l’estratègia per a l’obertura de locals en la zona definida.

• Seguiment del projecte i implementació.

Àmbit 2:

• Despeses de conferències, exposicions, demostracions d’ofici, tallers infantils, concursos.

• Despeses de difusió i publicitat.

• Queden excloses les activitats d’animació i les necessitats logístiques no vinculades directament a les activitats divulgatives.

Quantia de la subvenció Per a ambdues àrees, fins al 50% de la despesa elegible, amb un màxim de 7.000,00 €. Aquest import màxim es pot canviar en funció de la disponibilitat pressupostària de la convocatòria.

Terminis: A partir del 12 de maig fins al dia 15 de juny del 2021.

Repertori de famílies d’oficis artesans:

ARTESÀ/ANA INTERDISCIPLINARI/ÀRIA

Aparadorista Conservador/a i rehabilitador/a de vehicles històrics a motor Emmotllador/a Escenògraf/a Escultor/a Figurista de pessebre Imatger/a Maquetista Miniaturista Modelista Multidisciplinari/ària Pessebrista Rellotger/a Titellaire

ARTS DE PESCA

Armador/a i adobador/a Nanser/a Palangrer/a

ARTS DEL LLIBRE

Cal·lígraf/a Enquadernador/a Fotògraf/a tradicional Gravador/a Il·lustrador/a Impressor/a

CERÀMICA

Ceramista Mosaïcista Rajoler/a Terrissaire

CONSTRUCCIÓ

Estucador/a Mestre/a d’obres en construcció artesanal

ELEMENTS NATURALS

Art bonsai Art floral Barraquer/a Cerer/a Cisteller/a Corder/a Espardenyer/a Estorer/a Herbolari/ària Manufacturer/a d’objectes i complements Manufacturer/a de mobles Perfumista Sabonaire Surer/a

FERRO/METALL

Bronzer/a Courer/a, llauner/a Esmaltador/a Ferrer/a Ferrer/a de tall Fonedor/a Forjador/a Repussador/a i cisellador/a

FUSTA

Cadiraire Constructor/a d’objectes de fusta Culleraire Ebenista Fuster/a Lacador/a Marqueter/a Mestre/a d’aixa Ornamentador/a Retaulista Tallista Tapisser/a de mobles Torner

INSTRUMENTS MUSICALS

Afinador/a Constructor/a d’instruments de corda Constructor/a d’instruments de percussió Constructor/a d’instruments de vent Lutier Orguener/a

JOIERIA

Argenter/a Encastador/a(o clavador/a ) Gravador/a Joier/a Modelador/a en cera de joieria Orfebre

PAPER

Cartoner/a Paperer/a

PEDRA/MINERAL

Lapidari/ària Picapedrer/a Manufacturer/a d’objectes d’alabastre Manufacturer/a d’objectes de sal Picapedrer/a Tallador/a

PELL/CUIR Baster/a Boter/a Cuireter/a Marroquiner/a Pelleter/a Sabater/a

TÈXTIL

Barreter/a Catifer/a Cosidor/a Enfeltrador/a Estampador/a Filador/a Manufacturer/a Patchwork Matalasser/a Puntaire Sastre/ssa Teixidor/a d’alt lliç Teixidor/a baix lliç Teixidor/a de ganxet Teixidor/a macramé Teixidor/a de punt de mitja Tintorer/a

VIDRE

Bufador/a Decorador/a Forner/a de vidre Vitraller/a

 

DESCARREGUI AQUI LA INFO EN PDF

Per a més informació o aclariment de dubtes, poden contactar sense compromís amb el nostre Departament Laboral ( Saida o Arantxa)