LA VANGUARDIA : (14/02/2019) “ELS OBJECTIUS DEL TEIXIT EMPRESARIAL A CATALUNYA”

15 febrer, 2019

CATALUNYA ÉS TERRITORI DE PIMES. HO SÓN EL 99.8 PER CENT DE LES EMPRESES. AQUESTES COMPANYIES, QUE FACTUREN MENYS DE 50 MILIONS ….

DESCARREGA LA NOTÍCIA : LA VANGUARDIA