24/04/2017 “El Economista”: Les societats civils amb activitat mercantil tributen aquest any com a empreses

25 abril, 2017

En aquest exercici s’eliminen les possibilitats de declarar per estimació objectiva a la indústria transformadora de metalls, construcció i elaboració d’aliments.

http://www.coleconomistes.cat/ASP/RESUMSPREMSA/El_Economista24042017_1.pdf