30/05/2017 “El Economista”: Les empreses responen de deutes malgrat estar dissoltes

30 maig, 2017

El Tribunal Suprem reconeix la personalitat jurídica a les entitats liquidades que tinguin obligacions pendents

http://www.coleconomistes.cat/ASP/RESUMSPREMSA/El_Economista30052017_1.pdf