null

ALTRES SERVEIS

Successions i Donacions.

Liquidacions d’herències.

Protecció de dades.

· Estudi previ per adequar la Societat a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

· Declaració de fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

· Elaboració del document de seguretat.

· Implantació de les mesures correctores.

· Manteniment.