En l'àmbit de les Pimes és habitual que el soci que posseeix el control efectiu de la Societat sigui administrador o conseller, veient-se obligat -per aquest sol fet- a donar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (d'ara endavant RETA) per cotitzar a la Seguretat Social Veure contingut íntegre