Societats deixa a l'abril 3.122.000 més que fa un any. http://www.coleconomistes.cat/ASP/RESUMSPREMSA/El_Economista31052017_1.pdf