EL PAIS (22/10/2018): Els impostos que necessita l’Estat del Benestar

22 octubre, 2018

La recaptació a Espanya està lluny dels països com França, Dinamarca o Bélgica.

https://www.csassessors.com/pais-22-10-2018-impostos-que-necessita-lestat-benestar/