null

REESTRUCTURACIONS EMPRESARIALS

Reestructuracions empresarials, dedicat a operacions de reestructuració d’empreses, tant en solvència en processos de deslocalització, concentració i integracions post-adquisició o post-fusió, com en insolvència, l’objectiu del qual és dissenyar-ne amb els clients l’estratègia i la seva implementació.

Atenem a la coordinació de les diferents pràctiques que intervenen en aquest tipus de processos: consultoria estratègica, pràctiques legals (laboral, fiscal, concursal, etc.), comunicació, plans de riscos i contingències, plans d’acompanyament social i solucions financeres.

Aquest servei també integra el desenvolupament, elaboració i defensa d’informes en l’àmbit econòmic- financer, en procediments contenciosos, ja sigui en arbitratges, jurisdicció ordinària i mediació. Específicament, analitzant i concloent en els informes per:

· Valoració d’empreses i negocis.

· Anàlisi econòmic-financer dels estats comptables.

· Plans de viabilitat.

· Control de costos.

· Quantificació de lucre cessant i dany emergent.

· Certificació de situacions especials d’empreses.

· Certificació de fets concrets que sorgeixen de la comptabilitat.

· Conciliació i quantificació de saldos en reclamacions.

· Opinió sobre control intern d’operacions i administració judicial com a economistes.

Els professionals de la nostra firma, que integren aquest Departament, compten amb una gran experiència i referències en aquest tipus d’operacions.

En l’àmbit Concursal, el nostre despatx ofereix assessorament en tot allò relacionat amb la Llei Concursal, tant per a persones físiques com per a persones jurídiques, així com en els efectes que pot tenir sobre la responsabilitat dels òrgans d’Administració de la societat.

A tal efecte i a títol enunciatiu realitza les següents activitats:

· Administracions Concursals.

· Representació de creditors en procediments concursals.

· Representació de deutors en procediments concursals.

· Auditories preconcursals.

· Assessorament general en matèria concursal.

Assessorament preconcursal:
Davant un procediment concursal, és especialment rellevant avaluar la possible responsabilitat dels membres de l’òrgan d’administració de la societat concursada. La nostra àrea de pràctica s’ha especialitzat també en la realització de revisions preconcursals per detectar i valorar tals riscos i proposar les mesures procedents per corregir-los.

També disposem d’una àmplia experiència en refinançaments bancaris i de creditors, amb la finalitat d’evitar el concurs.

Assessorament concursal:
El nostre equip està en condicions de representar i defensar els interessos de tots els partícips en un concurs: el concursat, els creditors i tercers.

· Instigació si escau del procediment establert en l’art. 5.3. de la Llei Concursal, en supòsits d’insolvència actual, amb la finalitat de poder tramitar una proposta anticipada de conveni i sortir ràpidament de la situació de concurs.

· Presentació de la sol·licitud de concurs de creditors, tant de persones jurídiques com de persones físiques.

· Intervenció en la peça de qualificació.

· Defensa davant les accions de reintegració interposades en virtut de l’art. 71 de la Llei Concursal.

· Elaboració de propostes de conveni i plans de viabilitat.

· Assessorament i formalització de proposta anticipada de conveni.