null

RELACIONS LABORALS

El Departament de relacions laborals ofereix gestió i assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social. Per tal d’oferir el millor servei al client els nostres especialistes, graduats socials i advocats actuen com a assessors, negociadors i litigants.

Els nostres serveis cobreixen en concret les següents àrees:

· Assessorament general laboral.

· Elaboració de nòmines i gestió d’incidències (altes, baixes, etc.).

· Confecció d’assegurances socials i declaracions de l’IRPF del personal.

· Prevenció i gestió de conflictes.

· Contractació laboral i acomiadaments individuals.

· Demandes i conciliacions.

· Sol·licitud de prestacions: jubilació, viduïtat i orfandat.

· Aspectes laborals relacionats amb transaccions empresarials (expedients de regulació de treball, fusions, reorganitzacions, vendes o adquisicions).

· Contractes d’alta direcció.

· Prevenció de riscos laborals.

· Auditories laborals (prevenció de riscos laborals, contractes, obligacions amb la Seguretat Social).

· Procediments davant la jurisdicció social i la contenciós-administrativa.