null

ÀREA DE RRHH

A través d’aquesta àrea, estructurem els serveis de Consultoria de RRHH per facilitar la creació de valor, a través del Capital Humà. L’objectiu és dotar l’empresa dels recursos humans necessaris i professionalitzats, per aconseguir la màxima eficiència.

Els nostres serveis de consultoria en RRHH són els següents:

· Selecció de personal: descripció del perfil. Anunci de l’oferta de treball. Preselecció de candidats mitjançant anàlisi de CV‘s i entrevistes telefòniques. Selecció a través d’entrevistes personals. Informe del procés de selecció.

· Plans d’acollida: elaboració de la informació pel procés d’incorporació i seguiment de l’adaptació al lloc de treball.

· Plans de carrera: elaboració del pla de futur professional, econòmic i formatiu del treballador dins l’empresa.

· Gestió de la formació: anàlisi de les necessitats formatives, disseny i execució: (Fundació Tripartida).

· Anàlisi i descripció de llocs de treball: identificació, missió i funcions de cada lloc de treball.

· Gestió de competències: definició del perfil d’excel·lència de cada lloc de treball.

· Avaluació de potencial i rendiment: anàlisi de la potencialitat del personal i del rendiment diari.

· Anàlisi de polítiques retributives: elaboració de la política retributiva de l’empresa i retribucions variables.

· Tècniques de comunicació: comunicació interna de l’empresa, metodologia i estratègia.

· Negociació i resolució de conflictes.