LA VANGUARDIA (21/11/2018): La banca haurà d’esperar 12 mesos per executar un impagament hipotecari

21 novembre, 2018

El Govern central limitarà a les entitats financeres el cobrament d’interessos de demora.

 

http://www.coleconomistes.cat/ASP/RESUMSPREMSA/La_Vanguardia21112018_1.pdf